👀 oczy

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane do oznaczenia zatwierdzenia atrakcyjnego zdjęcia opublikowanego online. Może również przekazywać kłamliwy czyn.

Kopiuj i wklej

    Zobacz WięCej