🙏 złożone ręce

Znaczenie tego emoji jest zwykle używane w kulturze japońskiej w znaczeniu „proszę” lub „dziękuję”. Popularnym alternatywnym zastosowaniem tego emoji jest modlitwa, przy użyciu tych samych gestów, co modlące się ręce.

Kopiuj i wklej

    Zobacz WięCej