๐Ÿ‘ถ Baby

๐Ÿง’ Child

๐Ÿ‘ฆ Boy

๐Ÿ‘ง Girl

๐Ÿง‘ Adult

๐Ÿ‘ฑ Person with Blond Hair

๐Ÿ‘จ Man

๐Ÿง” Bearded Person

๐Ÿ‘ฉ Woman

๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ Woman With Blonde Hair

๐Ÿง“ Older Adult

๐Ÿ‘ด Old Man

๐Ÿ‘ต Old Woman

๐Ÿ™โ€โ™‚๏ธ Man Frowning

๐Ÿ™โ€โ™€๏ธ Woman Frowning

๐Ÿ™Žโ€โ™‚๏ธ Man Pouting

๐Ÿ™Žโ€โ™€๏ธ Woman Pouting

๐Ÿ™…โ€โ™‚๏ธ Man Gesturing No

๐Ÿ™…โ€โ™€๏ธ Woman Gesturing No

๐Ÿ™†โ€โ™‚๏ธ Man Gesturing OK

๐Ÿ™†โ€โ™€๏ธ Woman Gesturing OK

๐Ÿ’โ€โ™‚๏ธ Man Tipping Hand

๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ Woman Tipping Hand

๐Ÿ™‹โ€โ™‚๏ธ Man Raising Hand

๐Ÿ™‹โ€โ™€๏ธ Woman Raising Hand

๐Ÿ™‡โ€โ™‚๏ธ Man Bowing

๐Ÿ™‡โ€โ™€๏ธ Woman Bowing

๐Ÿคฆโ€โ™€๏ธ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ Facepalm

๐Ÿคท๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ Shrug ยฏ\_(ใƒ„)_/ยฏ

๐Ÿง‘โ€โš•๏ธ Health Worker

๐Ÿ‘จโ€โš•๏ธ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ Man or Woman Health Worker

๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“ Student

๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽ“๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽ“ Man or Woman Student

๐Ÿง‘โ€๐Ÿซ Teacher

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿซ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿซ Man or Woman Teacher

๐Ÿง‘โ€โš–๏ธ Judge

๐Ÿ‘จโ€โš–๏ธ๐Ÿ‘ฉโ€โš–๏ธ Man or Woman Judge

๐Ÿง‘โ€๐ŸŒพ Farmer

๐Ÿ‘จโ€๐ŸŒพ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŒพ Man or Woman Farmer

๐Ÿง‘โ€๐Ÿณ Cook

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Man or Woman Cook

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ง Mechanic

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ง๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ง Man or Woman Mechanic

๐Ÿง‘โ€๐Ÿญ Factory Worker

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿญ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿญ Man or Woman Factory Worker

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ผ Office Worker

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ผ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ผ Man or Woman Office Worker

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ”ฌ Scientist

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ Man or Woman Scientist

๐Ÿง‘โ€๐Ÿ’ป Technologist

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ’ป Man or Woman Technologist

๐Ÿง‘โ€๐ŸŽค Singer

๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽค๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽค Man or Woman Singer

๐Ÿง‘โ€๐ŸŽจ Artist

๐Ÿ‘จโ€๐ŸŽจ๐Ÿ‘ฉโ€๐ŸŽจ Man or Woman Artist

๐Ÿง‘โ€โœˆ๏ธ Pilot

๐Ÿ‘จโ€โœˆ๏ธ๐Ÿ‘ฉโ€โœˆ๏ธ Man or Woman Pilot

๐Ÿง‘โ€๐Ÿš€ Astronaut

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš€ Man or Woman Astronaut

๐Ÿง‘โ€๐Ÿš’ Firefighter

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿš’๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿš’ Man or Woman Firefighter

๐Ÿ‘ฎ Police Officer

๐Ÿ‘ฎโ€โ™‚๏ธ๐Ÿ‘ฎโ€โ™€๏ธ Man or Woman Police Officer

๐Ÿ•ต Detective

๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™‚๏ธ๐Ÿ•ต๏ธโ€โ™€๏ธ Man or Woman Detective

๐Ÿ’‚ Guard

๐Ÿ’‚โ€โ™‚๏ธ๐Ÿ’‚โ€โ™€๏ธ Man or Woman Guard

๐Ÿ‘ท Construction Worker

๐Ÿ‘ทโ€โ™‚๏ธ๐Ÿ‘ทโ€โ™€๏ธ Man or Woman Construction Worker

๐Ÿคด Prince

๐Ÿ‘ธ Princess

๐Ÿ‘ณ Person Wearing Turban

๐Ÿ‘ณโ€โ™‚๏ธ๐Ÿ‘ณโ€โ™€๏ธ Man or Woman Wearing Turban

๐Ÿ‘ฒ Gua Pi Mao

๐Ÿง• Woman with Headscarf

๐Ÿคต Tuxedo

๐Ÿ‘ฐ Bride

๐Ÿคฐ Pregnant

๐Ÿคฑ Breastfeeding

๐Ÿง‘โ€๐Ÿผ Person Feeding Baby

๐Ÿ‘ผ Baby Angel

๐ŸŽ… Santa

๐Ÿคถ Mrs Claus

๐Ÿง™ Wizard

๐Ÿง™โ€โ™€๏ธ Witch

๐Ÿงš Fairy

๐Ÿงšโ€โ™‚๏ธ Man Fairy

๐Ÿง› Vampire

๐Ÿง›โ€โ™‚๏ธ Dracula

๐Ÿง›โ€โ™€๏ธ Woman Vampire

๐Ÿงœโ€โ™‚๏ธ Merman

๐Ÿงœโ€โ™€๏ธ Mermaid

๐Ÿง Elf

๐Ÿง Legolas

๐Ÿงโ€โ™‚๏ธ๐Ÿงโ€โ™€๏ธ Man or Woman Elf

๐Ÿงž Genie

๐Ÿงžโ€โ™‚๏ธ๐Ÿงžโ€โ™€๏ธ Man or Woman Genie

๐ŸงŸ Zombie

๐ŸงŸโ€โ™‚๏ธ๐ŸงŸโ€โ™€๏ธ Man or Woman Zombie

๐Ÿ’† Head Massage